Disclaimer

Disclaimer

Artikel 1 definities

Website: www.saarberg-modelbouw.nl en alle onderliggende pagina’s;

Gebruiker: bezoekers van de website;

Bedrijf:  Saarberg-modelbouw  de bevoegde uitgever van de webpagina;

 

Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u in met      deze disclaimer.

 

Saarberg-modelbouw  werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud  van deze website onvolledig of verouderd is.

Saarberg-modelbouw  geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd.

Saarberg-modelbouw  biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.

Saarberg-modelbouw  is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar naar verwezen wordt;

Saarberg-modelbouw  verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleent;

Saarberg-modelbouw  kan niet aansprakelijk worden gesteld welke schade dan ook gelden door het gebruik van de informatie op onze website;

Saarberg-modelbouw  zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. Saarberg-modelbouw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/ van haar website;

Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website;